Thành lập CLB Cựu sinh viên Lương Văn Can

Năm học này, Quỹ LVC có một CLB mới toanh vừa được thành lập. Trên tinh thần “có mới mà không nới cũ”, tháng 8 vừa rồi Quỹ đã tổ chức một cuộc gặp mặt thân mật với các cựu sinh viên LVC. Và trong buổi gặp gỡ đó, CLB Cựu sinh viên LVC đã chính thức ra đời.

Với nhiều hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, CLB hứa hẹn sẽ là cầu nối giữa các cựu sinh viên LVC với nhau, với sinh viên LVC hiện tại và với Quỹ nữa.