DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG CỦA QUỸ LƯƠNG VĂN CAN

Ngoài việc hỗ trợ tài chính cho sinh viên, Quỹ Lương Văn Can còn mong muốn đào tạo và giúp đỡ các bạn trẻ phát triển nhân cách sống, kỹ năng và kiến thức để hoàn thiện bản thân và có khả năng đóng góp nhiều hơn cho xã hội, cho cộng đồng. Hoạt động “Dự án cộng đồng” ra đời nhằm mục đích này.

Mục đích của chương trình nhằm  giúp sinh viên Quỹ có cơ hội làm việc nhóm, nâng cao năng lực lên kế hoạch, tổ chức và thực hiện dự án; có hiểu biết thực tế về các cộng đồng đang cần hỗ trợ, các vấn đề đang cần giải quyết tại Việt Nam; lan tỏa tinh thần trao tặng đến cộng đồng, xây dựng tinh thần đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, của xã hội; gắn kết mentor-mentee đối với các nhóm có mentor; gắn kết các sinh viên với nhau.

Dự án cộng đồng không có hạn chế về lĩnh vực thực hiện dự án, miễn là đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và không vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt Nam. Quy mô, kinh phí thực hiện đều do các nhóm tự túc. Cộng đồng được phục vụ có thể là bất kỳ cộng đồng nào. Các dự án đều được Quỹ xem xét để đảm bảo thực tế, đóng góp thiết thực cho cộng đồng.