Sinh viên hiện tại

Sinh viên hiện tại là những cá nhân mới/tiếp tục được nhận Học bổng Lương Văn Can trong năm học này. Các bạn không chỉ duy trì thành tích học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động trong và ngoài Quỹ mà còn thể hiện được ý chí, sự nỗ lực, sự tiến bộ trong từng học kỳ.

Cứ A Sênh
Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Đại học thương mại
Trần Thị Thanh Dung
Đại học Công nghệ thông tin ĐHQG-HCM
Nguyễn Thị Tố Trinh
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Lương Tiểu Băng
Đại học Kinh tế quốc dân
Nguyễn Hữu Nhuận
Đại học Bách Khoa ĐHQG-HCM
Nguyễn Huỳnh Huy
Đại học Bách Khoa ĐHQG-HCM
Nguyễn Lê Thu Hoài
Đại Học Kinh Tế TP HCM
Trương Thị Tuyết Thương
Đại Học Tài Chính - Marketing
Ngô Gia Khảm
Đại học Bách khoa (ĐHQG - HCM)
Phạm Phan Hoàng Nhựt
Đại Học Khoa Học Xã hội và Nhân Văn (ĐHQG - HCM)
Đỗ Phú Vinh Hiển
Đại học Bách khoa (ĐHQG - HCM)

Bài viết liên quan