Sinh viên hiện tại

Sinh viên hiện tại là những cá nhân mới/tiếp tục được nhận Học bổng Lương Văn Can trong năm học này. Các bạn không chỉ duy trì thành tích học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động trong và ngoài Quỹ mà còn thể hiện được ý chí, sự nỗ lực, sự tiến bộ trong từng học kỳ.

Cao Thị Bé Vy
Đại Học Kinh Tế TP HCM
Lê Quang Vinh
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Trần Thị Tường Vi
Đại học Đà Nẵng - Trường Đại học Kinh tế
Nguyễn Tường Vi
Đại Học Kinh Tế TP HCM
Mật Ngọc Tuyền
Đại Học Kinh Tế TP HCM
Nguyễn Khiêm Nhật Tử
Đại Học Ngân Hàng TP HCM
Trương Văn Tư
Nhạc viện TP.HCM
Võ Thanh Trúc
Đại Học Kinh Tế - Luật
Lê Thị Mỹ Trinh
Đại Học Ngoại thương Cơ sở II - TP. HCM
Vũ Thị Thu Trang
Đại Học Ngoại Thương Hà Nội
Bùi Thị Huyền Trang
Đại Học Công Nghiệp TP HCM
Nguyễn Thị Bích Trâm
Đại Học Kinh Tế TP HCM

Bài viết liên quan