Quỹ Lương Văn Can tổng kết chương trình Mentorship, năm học 2021-2022

Mentorship – Bạn đồng hành là một trong những nội dung quan trọng được Quỹ Lương Văn Can thực hiện vào mỗi năm học. Trong khuôn khổ chương trình, mỗi sinh viên sẽ được kết nối với một mentor có cùng chuyên môn. Mentor sẽ là người chỉ dẫn và giúp đỡ các em về việc học tập, định hướng nghề nghiệp, phát triển bản thân. Mối liên hệ này giúp sinh viên có một người bạn lớn để chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm, tạo điều kiện để các bạn phát triển về tư duy, thái độ, kỹ năng và kiến thức thông qua các bài tập và các cuộc gặp gỡ, trao đổi định kỳ hàng tháng.

Chương trình Mentorship năm học 2021-2022 đã kết thúc với 326 buổi gặp mặt giữa Mentor và Mentee trong suốt năm học. Hơn 518 giờ làm việc đã giúp các bạn sinh viên có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như củng cố nội lực trên con đường phát triển bản thân. Chương trình năm nay ghi nhận được nhiều phản hồi tích cực của sinh viên tham gia với mong muốn được mở rộng không gian gặp gỡ với mentor cũng như nâng cao chất lượng của buổi gặp mặt với những nội dung chuyên sâu hơn.

Chương trình năm nay đổi mới hoạt động Cross-Mentoring mang lại cho các bạn sinh viên cơ hội được gặp gỡ và lắng nghe lời khuyên từ các mentor khác trong Quỹ, mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ hơn. Chương trình Mentorship – Bạn đồng hành, năm học 2021-2022, đã khép lại 1 năm đồng hành nhiều kỷ niệm của sinh viên Lương Văn Can. Thành công của chương trình chính là sự trưởng thành của mỗi bạn. Ghi nhận những đóng góp từ cả sinh viên và mentors, chương trình Mentorship trong năm học tới sẽ hoàn thiện hơn nữa để đáp ứng mục tiêu “đào tạo con người, phát triển bền vững” mà Quỹ Lương Văn Can hướng đến.