LỚP HỌC TỬ TẾ

Lớp học tử tế là một sáng kiến của Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can với mong muốn tạo nên một không gian “ngoài lớp học” để các bạn trẻ có cơ hội được tiếp cận với các kiến thức đa lĩnh vực, được chọn lọc và có chiều sâu. Chúng tôi hy vọng với không gian này, người học sẽ được gợi mở những tư duy mới, những góc nhìn mới, những kiến thức mới để có thể đưa ra các lựa chọn phù hợp hơn với bản thân và với bối cảnh mà mình đang hiện diện.

Học viên Lớp học Tử tế, khóa 2

Học viên Lớp học Tử tế, khóa 1

Bài viết liên quan