Hội đồng xét tuyển

Hội đồng tuyển chọn Học bổng Lương Văn Can là những chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cam kết hỗ trợ các hoạt động phi lợi nhuận của Quỹ Lương Văn Can. Nhằm đảm bảo tính khách quan và công bằng trong công tác tuyển chọn, Hội đồng tuyển chọn được thành lập bao gồm đại diện ngành giáo dục, đại diện của Quỹ, đại diện nhà tài trợ và đại diện khối doanh nghiệp.

TS. Nguyễn Đức Nghĩa

TS. Nguyễn Đức Nghĩa
Phó chủ tịch thường trực
Hiệp hội các trường Đại học và
Cao đẳng Việt Nam

TS. David Wilmoth
Nhà tư vấn giáo dục, Trưởng ban
giáo dục đại học
Trường Blue Mountains (Úc)

3

Bà Phạm Thủy Tiên
Thành viên Hội đồng Quản lý
Quỹ Hỗ trợ tài năng Lương Văn Can

Ông Huỳnh Quang Hải
Thường trực HĐQT VSIP Group
Chủ tịch HĐQT VSIP miền Bắc và miền Trung

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
Giám đốc
Quỹ Hỗ trợ tài năng Lương Văn Can

QUY TRÌNH XÉT TUYỂN