Ứng viên có thể chọn ứng tuyển một trong hai khóa học Thạc sĩ do Viện JVN tổ chức và Đào tạo:

– Thạc sĩ Khoa học máy tính – Công nghệ Thông tin và Truyền thông, hướng Khoa học Phân tích dữ liệu (ICT).

– Thạc sĩ Toán ứng dụng, hướng Tài chính Tính toán Định lượng (QCF).

Thông tin chi tiết về Viện JVN và Chương trình học được cung cấp tại Website của Viện JVN.

– 50% hoặc 100% học phí của chương trình học 2 năm tại viện JVN

– Thời gian bắt đầu khóa học: Tháng 09/2018 – tháng 11/2020.

– Độ dài khóa học: 2 năm

– Số lượng học bổng: 05

Học bổng được xét lại từng năm, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Ứng viên không đáp ứng được các yêu cầu của JVN và của LVCF (về học lực, hạnh kiểm, sự tham gia vào các hoạt động của LVCF và điều kiện ngoại ngữ) sẽ không tiếp tục được nhận học bổng. Trong quá trình nhận học bổng, ứng viên cần báo cáo kết quả học tập và hoạt động định kỳ cho Ban thư ký tuyển sinh và Hội đồng quản lý Quỹ.

Những ứng viên đáp ứng các tiêu chí sau đây có thể nộp Học bổng JVN-LVCF:

– Ứng viên ứng tuyển vào một trong hai ngành học của JVN trong kỳ tuyển sinh năm 2017.

– Là công dân mang quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.

– Ưu tiên cho các ứng viên có học lực xuất sắc hoặc/ và có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đối với ứng viên đã xét tuyển đợt 1 năm 2018: Ứng viên nộp bổ sung các giấy tờ sau (các giấy tờ khác đã được lưu trữ từ đợt nộp hồ sơ tháng 7/2018):

1. Đơn đăng ký học bổng: Theo mẫu tại đây.

2. 01 thư trình bày nguyện vọng bằng Tiếng Anh (không quá 1000 từ, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, phải được ký tên, ghi rõ họ và tên). Trong thư này, ứng viên cần nêu rõ (nhưng không giới hạn trong) các yếu tố chính:

– Các yêu cầu theo hướng dẫn trong hồ sơ của Viện JVN

– Khó khăn về mặt tài chính, có nguyện vọng được nhận học bổng JVN-LVCF và lý do vì sao.

3. Một thư xác nhận hoàn cảnh khó khăn từ địa phương (nếu ứng viên có hoàn cảnh khó khăn)

Đối với ứng viên thuộc xét tuyển đợt 2 năm 2018:

1. Đơn đăng ký học bổng: Theo mẫu tại đây.

2. Bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển chương trình cao học: Theo mẫu và hướng dẫn hồ sơ xét tuyển của Viện JVN. Chỉ nộp 01 bộ cho cả xét tuyển và đăng ký học bổng JVN-LVCF. Riêng đối với bản kế hoạch học tập trong hồ sơ này, ứng viên cần nêu rõ (nhưng không giới hạn trong) các yếu tố chính:

– Các yêu cầu theo hướng dẫn trong hồ sơ của Viện JVN

– Khó khăn về mặt tài chính, có nguyện vọng được nhận học bổng JVN-LVCF và lý do vì sao.

3. Giấy khen, giấy chứng nhận các thành tích về học tập, hoạt động ngoại khóa, kinh nghiệm làm việc của ứng viên (nếu có).

4. Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của địa phương (nếu ứng viên có hoàn cảnh khó khăn)

Lưu ý: Ứng viên không nộp bản gốc, vì hồ sơ sẽ không được hoàn trả lại.

Trước 17 giờ 00, ngày 11 tháng 9 năm 2018.

Hồ sơ xét tuyển chương trình cao học theo tiêu chuẩn yêu cầu của JVN nộp tại:

– Phòng Sau đại học – ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5

Hoặc

– Phòng đào tạo – Viện John von Neumann, Khu Công nghệ phần mềm – ĐHQG-HCM, Khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức.

Đơn đăng ký học bổng, bản sao thư trình bày nguyện vọng và đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có) nộp tại:

– Phòng đào tạo – Viện John von Neumann, Khu Công nghệ phần mềm – ĐHQG-HCM, Khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức.

Hoặc

– Gửi bản scan qua email yen.nguyen@jvn.edu.vn.

– Bước 1: Ứng viên nộp hồ sơ như hướng dẫn ở trên, Viện JVN xét tuyển điều kiện nhập học của ứng viên theo các tiêu chí đã thông báo.

– Bước 2: Hội đồng Tuyển chọn phỏng vấn ứng viên vượt qua bước 1.

– Bước 3: Ứng viên vượt qua bước 2 sẽ được nhận Học bổng JVN-LVCF học tại JVN.

Theo mục tiêu của Học bổng JVN-LVCF, học bổng sẽ được trao cho các ứng viên phù hợp và xứng đáng, dựa trên năng lực, thành tích học tập, kinh nghiệm làm việc và mục tiêu của bản thân đáp ứng các tiêu chí đã nêu. Học bổng không phân biệt vùng miền, sắc tộc, tôn giáo hay giới tính. Cụ thể, một ứng viên thành công ít nhất cần:

– Đáp ứng các tiêu chí về học lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của JVN và của LVCF.

– Thể hiện rõ ràng, mạch lạc mục tiêu của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

– Thể hiện quá trình cố gắng và nỗ lực của bản thân để đạt được những mục tiêu đề ra.

– Thể hiện tố chất lãnh đạo và mong muốn, khả năng đóng góp cho cộng đồng.

– Chứng minh hoàn cảnh khó khăn của gia đình và/ hoặc bản thân, cần có sự hỗ trợ để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn (trong trường hợp ứng viên cần học bổng để hỗ trợ tài chính).

– Thể hiện mong muốn tiếp tục sự nỗ lực trong thời gian nhận học bổng, và sau này.

Mọi thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến cho Học bổng JVN-LVCF, vui lòng liên hệ qua email: info@lvcfund.org.vn hoặc info@jvn.edu.vn