Ứng viên có thể chọn ứng tuyển một trong hai khóa học Thạc sĩ do Viện JVN tổ chức và Đào tạo:

– Thạc sĩ Khoa học máy tính – Công nghệ Thông tin và Truyền thông, hướng Khoa học Phân tích dữ liệu (ICT).

– Thạc sĩ Toán ứng dụng, hướng Tài chính Tính toán Định lượng (QCF).

Thông tin chi tiết về Viện JVN và Chương trình học được cung cấp tại Website của Viện JVN.

Những ứng viên đáp ứng các tiêu chí sau đây có thể nộp Học bổng Lương Văn Can:

Với khóa học Thạc sĩ

– Là công dân mang quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.

– Ưu tiên cho các ứng viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

– Đã tốt nghiệp đại học và có bằng Cử nhân

– Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 2 năm liên quan đến ngành mà ứng viên đăng ký học

– GPA tối thiểu 7.5 (trên hệ thang điểm 10, có thể quy đổi sang các thang điểm khác tương đương)

– IELTS 7.0 trở lên hoặc tương đương.

Với khóa học Tiến sĩ

– Là công dân mang quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.

– Ưu tiên cho các ứng viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

– Có bằng Thạc sĩ với chuyên ngành liên quan đến khóa Tiến sĩ mà ứng viên đăng ký với ít nhất 30% môn học liên quan đến nghiên cứu trong tổng số tín chỉ

– Có kinh nghiệm làm việc (tốt nhất là kinh nghiệm nghiên cứu) tối thiểu 2 năm liên quan đến ngành mà ứng viên đăng ký học

– GPA (Thạc sĩ) tối thiểu 6.5 (trên hệ thang điểm 10, có thể quy đổi sang các thang điểm khác tương đương)

– IELTS 7.0 trở lên hoặc tương đương.

1. Đơn đăng ký học bổng (tại đây) trong đó, ứng viên cần đính kèm các giấy tờ như bên dưới (từ số 2 đến số 7)

2. Bảng điểm Đại học hoặc bảng điểm khóa học Thạc sĩ có chứng nhận của Ban giám hiệu Nhà trường hoặc của địa phương.

3. 01 thư trình bày nguyện vọng bằng Tiếng Anh (không quá 1000 từ, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, phải được ký tên, ghi rõ họ và tên).
Trong thư này, ứng viên cần nêu rõ (nhưng không giới hạn trong) hai yếu tố chính:

– Kinh nghiệm và kế hoạch học tập, bao gồm (nhưng không giới hạn trong) những ý sau: lĩnh vực muốn nghiên cứu và vì sao, các ứng dụng và đóng góp sau này của ngành học, kế hoạch nghiên cứu cụ thể (nếu có), các kinh nghiệm liên quan mà ứng viên đã có.

– Các tố chất của bản thân cho thấy ứng viên xứng đáng được nhận học bổng, bao gồm (nhưng không giới hạn trong) những ý sau: năng lực nghiên cứu và làm việc, mục tiêu cụ thể cho bản thân, sự tham gia và/ hoặc kinh nghiệm lãnh đạo trong các hoạt động ở trường lớp, các hoạt động cộng đồng, kinh nghiệm làm việc (nếu có, ví dụ làm việc bán thời gian hoặc tình nguyện), cam kết và mong muốn đóng góp cho cộng đồng, đất nước Việt Nam.

4. 02 thư giới thiệu, trong đó có 01 thư giới thiệu từ giáo viên, những người đã tham gia giảng dạy, hướng dẫn ứng viên trong quá trình học tập và nghiên cứu, hoặc là người quản lý, giám sát công việc liên quan đến lĩnh vực học tập của ứng viên.
Những người giới thiệu phải quen biết ứng viên trong vòng ít nhất một năm và phải biết rõ học lực, năng lực và kinh nghiệm chuyên môn của ứng viên.Các thư giới thiệu nên khai thác các khía cạnh khác nhau của ứng viên, nhằm cho thấy năng lực xuất sắc của ứng viên.
Thư giới thiệu (có thể viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt), trên giấy tiêu đề chính thức với chữ ký và địa chỉ cụ thể để liên hệ (email, số điện thoại, địa chỉ cơ quan) của người giới thiệu.

5. Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Bằng Thạc sĩ.

6. Chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu.

7. Giấy khen, giấy chứng nhận các thành tích về học tập, hoạt động ngoại khóa, kinh nghiệm làm việc của ứng viên.

Lưu ý:

– Đối với các văn bằng, chứng chỉ được cung cấp bản gốc bằng tiếng Anh, ứng viên có thể nộp bản gốc hoặc bản sao có công chứng của cơ quan chức năng

– Đối với các văn bằng, chứng chỉ không được cung cấp bản gốc tiếng Anh, phải được dịch sang tiếng Anh và có công chứng, đính kèm bản gốc (hoặc bản sao có công chứng) bằng tiếng Việt để đối chiếu (bản đối chiếu chỉ gửi bản cứng qua đường bưu điện, không đính kèm vào đơn đăng ký online)

– Hồ sơ không được hoàn trả lại

Ứng viên hoàn thành hồ sơ và gửi vào email Info@lvcfund.org.vn

Vòng 1: Ứng viên nộp hồ sơ (như thông báo ở trên) cho Quỹ Lương Văn Can.

Vòng 2: Những ứng viên vượt qua vòng 1 sẽ được Quỹ Lương Văn Can giới thiệu nộp đơn vào trường Đại học Adelaide để trường xét duyệt.

Vòng 3: Ứng viên vượt qua vòng 2 sẽ tham dự vòng phỏng vấn với Hội đồng tuyển chọn. Vượt qua vòng 3, ứng viên sẽ được nhận Học bổng Lương Văn Can học tại Đại học Adelaide.

Theo mục tiêu của Học bổng Lương Văn Can, học bổng sẽ được trao cho các ứng viên phù hợp và xứng đáng, dựa trên năng lực, thành tích học tập, kinh nghiệm làm việc và mục tiêu của bản thân đáp ứng các tiêu chí đã nêu. Học bổng không phân biệt vùng miền, sắc tộc, tôn giáo hay giới tính. Cụ thể, một ứng viên thành công ít nhất cần:

– Đáp ứng các tiêu chí về học lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của Đại học Adelaide và của Quỹ Lương Văn Can.

– Thể hiện rõ ràng, mạch lạc mục tiêu của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

– Thể hiện quá trình cố gắng và nỗ lực của bản thân để đạt được những mục tiêu đề ra.

– Thể hiện tố chất lãnh đạo và mong muốn, khả năng đóng góp cho cộng đồng.

– Chứng minh hoàn cảnh khó khăn của gia đình và/ hoặc bản thân, cần có sự hỗ trợ để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn.

– Thể hiện mong muốn tiếp tục sự nỗ lực trong thời gian nhận học bổng, và sau này.

Mọi thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến cho Học bổng, vui lòng liên hệ qua email : info@lvcfund.org.vn