1. Giới thiệu

Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can (sau đây gọi tắt là “Quỹ LVC” hoặc “chúng tôi”) sở hữu và quản lý trang web này. Quỹ LVC nhận thấy việc bảo vệ quyền riêng tư của các bên liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn đối với sinh viên, cựu sinh viên, tình nguyện viên chuyên môn, đối tác hỗ trợ, những người quan tâm đến hoạt động của Quỹ LVC..) và thông tin cá nhân của họ (sau đây gọi chung là “thông tin cá nhân”) là cơ sở cho hoạt động của Quỹ LVC. 

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Khi sử dụng trang web này, các bên liên quan cần hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân theo Chính sách này.

2. Hoạt động của Quỹ LVC

Quỹ LVC  là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, được thành lập theo Quyết định số 4561/QĐ-UBND do UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 09 năm 2014. Mục tiêu của Quỹ Lương Văn Can là góp phần đào tạo nhân lực có trình độ và kỹ năng cao, nhằm chung tay vì sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam. Quỹ Lương Văn Can mong muốn cung cấp học bổng bậc Đại học và sau Đại học cho các thanh niên Việt Nam ưu tú và có hoàn cảnh khó khăn học tập ở Việt Nam và tại các nước có nền giáo dục uy tín trên thế giới. 

Quỹ LVC sở hữu trang web www.lvcfund.org.vn (gọi tắt sau đây là trang web).Chính sách này chứa thông tin về cách Quỹ LVC lưu trữ, sử dụng và chia sẻ thông tin được thu thập từ các bên liên quan cũng như cách thông tin đó được bảo vệ khỏi những truy cập trái phép. Chính sách này chỉ áp dụng trong phạm vi trang web. Trang web của chúng tôi được trữ trong một hệ thống an toàn với dữ liệu được mã hóa. Chúng tôi sử dụng Lớp Cổng Bảo Mật để bảo vệ dữ liệu của các bên liên quan.

3. Ngày chính sách bảo mật có hiệu lực

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 31/08/2020.

4. Thay đổi chính sách bảo mật

Nội dung của chính sách có thể được cập nhật bất cứ lúc nào để đáp ứng các thay đổi theo luật định và nhu cầu xã hội liên quan đến thông tin cá nhân. Mọi thay đổi đối với chính sách này sẽ có hiệu lực khi được cập nhật và đăng tải trên trang web. Chúng tôi sẽ cập nhật chính sách mới nhất trên trang web nếu có sự thay đổi ảnh hưởng đến cách xử lý thông tin cá nhân của các bên liên quan.

5. Mục đích thu thập thông tin cá nhân từ các bên liên quan

5.1. Thu thập thông tin cá nhân

Trong quá trình hoạt động, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của các bên liên quan. Chỉ có những thông tin cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức, thực hiện các hoạt động mới được thu thập.

5.2. Cách thu thập thông tin

Thông tin cá nhân được thu thập khi các bên liên quan làm việc với chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn như đăng ký hồ sơ học bổng, đăng ký trở thành Mentor, Trainer, cộng tác viên; đăng ký và thực hiện chức năng tài trợ,…) và các hoạt động khác: 

 • Trực tiếp từ các bên liên quan: qua điện thoại, bằng văn bản, từ danh thiếp, bằng lời nói hoặc qua Internet.
 • Từ thông tin xuất bản: báo, Internet, danh bạ điện thoại, ấn phẩm và các tài liệu bằng văn bản khác.

5.3. Các loại thông tin cá nhân được thu thập

Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ nhà, nơi làm việc, thông tin thẻ tín dụng, email, số điện thoại, số fax, ngày tháng năm sinh, giới tính, những yêu cầu của các bên liên quan phục vụ quá trình tổ chức hoạt động quỹ.

5.4. Quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân

Tại mọi thời điểm, các bên liên quan có quyền đồng ý hoặc từ chối cung cấp thông tin cá nhân cho Quỹ LVC. Tuy nhiên, lưu ý rằng trong trường hợp các bên liên quan từ chối cung cấp một số thông tin cá nhân như tên riêng, số điện thoại v.v…, chúng tôi sẽ không thể xác nhận để phục vụ cho các hoạt động nhất định 

6. Cách sử dụng thông tin cá nhân

6.1. Mục đích sử dụng

Những thông tin các bên liên quan cung cấp có thể được thu thập để thực hiện quá trình vận hành hoạt động của Quỹ LVC. Chúng tôi cũng nêu rõ đâu là những thông tin bắt buộc hoặc không bắt buộc.

6.2. Dữ liệu thu thập

6.2.1. Dữ liệu các bên liên quan cung cấp tự nguyện

Để có thể thực hiện các hoạt động như xét hồ sơ học bổng, liên hệ tổ chức hoạt động Mentoring hoặc đăng ký nhận Newsletter, chúng tôi sẽ cần các bên liên quan cung cấp thông tin cá nhân một cách tự nguyện.

6.2.2. Dữ liệu thu thập tự động

Thông tin cá nhân của các bên liên quan, bao gồm địa chỉ IP và những thông số kỹ thuật khi người dùng tương tác, mở xem đường dẫn sẽ được thu thập tự động. Điều này giúp chúng tôi có thể xác định được người truy cập, hành vi, và những thông tin được tìm kiếm trên trang web. Chúng tôi phân tích những thông tin này để cải thiện chất lượng nội dung của trang web. Chúng tôi cũng có thể dùng “cookies” và sử dụng công nghệ theo dấu.

6.2.3. Dữ liệu từ bên thứ ba

Để có thể đáp ứng các yêu cầu dịch vụ từ các bên liên quan, chúng tôi có thể nhận thông tin cá nhân từ một bên thứ ba. Những đơn vị này đã có sự đồng ý của các bên liên quan hoặc được pháp luật cho phép.

6.3. Sử dụng Cookies

Dữ liệu có thể được tự động thu thập thông qua hoạt động của chính máy chủ và việc sử dụng “cookies” trên thiết bị của người dùng. Chúng tôi có thể sử dụng cả cookies “liên tục” và cookies “theo phiên”.

Cookies “theo phiên” dùng để theo dấu các bên liên quan khi các bên liên quan sử dụng trang web. Cookies “theo phiên” sẽ bị xóa khỏi máy tính của các bên liên quan khi các bên liên quan đóng trình duyệt. Cookies “liên tục” nhằm để trang web nhận ra các bên liên quan mỗi khi các bên liên quan truy cập lại. Cookies “liên tục” sẽ vẫn được lưu trữ trên máy tính của các bên liên quan cho đến khi bị xóa hoặc hết hạn.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để phân tích và thống kê cookies lưu trữ trên máy tính của người dùng. Những thông tin đó được chúng tôi được sử dụng để lập báo cáo về cách các bên liên quan sử dụng trang web.

Google sẽ lưu trữ thông tin này. Các bên liên quan có thể tham khảo chính sách bảo mật của Google tại: http://www.google.com/privacypolicy.html

Trong trường hợp các bên liên quan không muốn chúng tôi thu thập thông tin bằng cookies, các bên liên quan có thể chủ động tắt tính năng này trên thiết bị. Xin lưu ý rằng một số cookies có thể cần thiết để cung cấp cho các bên liên quan một trải nghiệm tốt trên trang web. Do đó, việc vô hiệu hóa tính năng này có thể ảnh hưởng đến một số tính năng khác của trang web đối với thiết bị của người dùng.

Quỹ LVC sẽ trình bày rõ khi nào chúng tôi cần thu thập những thông tin cá nhân trên trang web. Tuy nhiên, Quỹ LVC có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ một số thông tin với bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định luật pháp hiện hành.

7. Việc cung cấp cho bên thứ ba và sử dụng chung thông tin cá nhân

7.1. Các giới hạn

Quỹ LVC không kinh doanh thông tin cá nhân của các bên liên quan. Bên thứ ba không được phép sử dụng thông tin cá nhân của các bên liên quan cho mục đích khác.

Quỹ LVC cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng khi luật pháp yêu cầu, nhằm bảo vệ trang web và tổ chức, hoặc khi trạng thái hoạt động được thay đổi.

7.2. Phạm vi và mục đích sử dụng

Nếu thông tin cá nhân của các bên liên quan được chia sẻ với một bên thứ ba cho mục đích sử dụng chung, thì việc sử dụng chung liên quan đến các điều sau đây:

 • Cung cấp thông tin trực tiếp: Chúng tôi sẽ gửi các thông tin hoạt động trực tiếp đến các bên liên quan qua dịch vụ bưu chính và qua email.
 • Tối ưu lợi ích người dùng: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của các bên liên quan trong trường hợp cần bảo vệ các bên liên quan khỏi gian lận khi thực hiện các giao thức trên trang web, đồng thời đảm bảo các trang web và hệ thống của chúng tôi được an toàn.
 • Phân tích: Việc xử lý thông tin cá nhân cho mục đích phân tích, đánh giá, lập hồ sơ và cung cấp thông tin trực tiếp, trên cơ sở cá nhân hóa hoặc tổng hợp thông tin, sẽ giúp chúng tôi triển khai các hoạt động phù hợp và cung cấp cho các bên liên quan những thông tin cần thiết và liên quan nhất.
 • Nghiên cứu: Nhằm xác định hiệu quả của các chiến dịch truyền thông và xây dựng các hoạt động của Quỹ LVC cũng như  duy trì mối quan hệ với các bên liên quan.
 • Thẩm định: Chúng tôi có thể cần tiến hành thẩm định các bên liên quan để xem xét nếu các bên có liên quan có liên quan đến (trực tiếp hay gián tiếp) hoặc từng bị kết án về các hành vi phạm tội như lừa đảo, hối lộ hoặc tham nhũng hay không.

7.3. Đồng thuận

Chúng tôi dựa trên sự đồng thuận để xử lý các vấn đề.

Ví dụ, khi người dùng đăng ký nhận thông tin trên trang web của Quỹ LVC, trong mỗi email, các bên liên quan đều có thể lựa chọn hủy đăng ký nhận thông tin

7.4. Tiết lộ thông tin

Trong một vài trường hợp, chúng tôi có thể bàn giao thông tin cá nhân của người dùng cho các bên thứ ba để họ có thể đại diện cho chúng tôi triển khai công việc. Chúng tôi bắt buộc bên thứ ba phải xử lý thông tin dựa trên các hướng dẫn và yêu cầu của chúng tôi một cách xuyên suốt, phù hợp với chính sách bảo mật và Quy tắc bảo vệ dữ liệu chung (gọi tắt là GDPR).

Quỹ LVC không chuyển giao thông tin cá nhân mà không có sự đồng thuận từ phía các bên liên quan. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của các bên liên quan để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, quy định hoặc những yêu cầu hợp lệ của chính phủ.

8. Hệ thống thanh toán: 

Các đóng góp của các bên liên quan cho hoạt động của Quỹ LVC được thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc được xử lý bởi bên thứ ba là Paypal.

Khi lựa chọn đóng góp bằng hình thức Paypal, các bên liên quan sẽ được kết nối với các hệ thống này và hơn nữa, sẽ được bảo vệ bởi chính sách bảo mật của Paypal. Những thông tin các bên liên quan cung cấp là một phần của quy trình nhận đóng góp và sẽ được gửi đến chúng tôi.

9. Cơ sở pháp lý

Chúng tôi tìm kiếm sự đồng thuận từ các bên liên quan khi thu thập thông tin cá nhân để phản hồi các yêu cầu của các bên liên quan. Chúng tôi sẽ thông báo cho các bên liên quan cụ thể những trường thông tin nào là bắt buộc và không bắt buộc.

10. Chính sách lưu trữ

Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của các bên liên quan trong suốt thời gian còn tương tác và làm việc. Khi hai bên không còn hợp tác, chúng tôi có thể sẽ lưu trữ dữ liệu trong năm (05) năm nhằm đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý nếu có. Sau năm (05) năm, chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu của các bên liên quan.

11. Quyền Chủ Thể Dữ Liệu

 • Quyền truy cập – các bên liên quan có quyền yêu cầu bản sao thông tin mà chúng tôi lưu trữ.
 • Quyền cải chính – các bên liên quan có quyền thay đổi thông tin cá nhân nếu thông tin chưa được chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Quyền xóa dữ liệu cá nhân của chính các bên liên quan – trong một số trường hợp các bên liên quan có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin dữ liệu về các bên liên quan.
 • Quyền hạn chế xử lý – trong một số điều kiện nhất định, các bên liên quan có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế sử dụng thông tin cá nhân.
 • Quyền lưu chuyển – các bên liên quan có quyền yêu cầu chuyển giao thông tin chúng tôi lưu trữ của các bên liên quan cho một tổ chức khác.
 • Quyền từ chối – các bên liên quan có quyền từ chối chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của các bên liên quan trong một số trường hợp, như tiếp thị trực tiếp.
 • Quyền từ chối xử lý tự động – bao gồm cả lưu trữ hồ sơ cá nhân – các bên liên quan cũng có quyền từ chối các trách nhiệm pháp lý của việc chúng tôi xử lý tự động hoặc lưu trữ hồ sơ cá nhân.

12. Bảo mật thông tin

Chúng tôi bảo mật nghiêm ngặt thông tin cá nhân của các bên liên quan bằng công nghệ và hệ thống phù hợp với việc quản lý các rủi ro. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn rằng thông tin trên mạng internet cũng như trên hệ thống của chúng tôi được bảo vệ tuyệt đối.

13. Tuổi của người sử dụng trang Web

Quỹ LVC không có giới hạn độ tuổi của người sử dụng trang web. 

14. Các điều khoản khác

Trang web của Quỹ LVC có thể chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba, các đối tác giáo dục hoặc các doanh nghiệp, tổ chức liên kết, nơi không bị ràng buộc bởi chính sách này. Nếu các bên liên quan truy cập vào các liên kết, các bên liên quan sẽ cần tuân theo các quy định về bảo mật thông tin của các trang web đó. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây nếu có bất cứ câu hỏi nào.

15. Trung tâm thông tin Quỹ LVC

Quỹ Hỗ trợ tài năng Lương Văn Can

Địa chỉ: Lầu 2, tòa nhà Norfolk Mansion, 17-19-21 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84-28) 3827.2139

Email: info@lvcfund.org.vn