Sinh viên hiện tại

Sinh viên hiện tại là những cá nhân mới/tiếp tục được nhận Học bổng Lương Văn Can trong năm học này. Các bạn không chỉ duy trì thành tích học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động trong và ngoài Quỹ mà còn thể hiện được ý chí, sự nỗ lực, sự tiến bộ trong từng học kỳ.

Huỳnh Thị Chen
Đại học Cần Thơ
Trần Lê Bá Thịnh
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên (ĐHQG - HCM)
Thạch Trọng Nghĩa
Đại Học Ngoại thương Cơ sở II - TP. HCM
Vũ Lan Anh
Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG - HCM)
Huỳnh Văn Ngoãn
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
Trương Thị Mỹ Diệu
Đại học Công nghệ (HUTECH) TP.HCM
Nguyễn Thị Hà
Đại Học Ngoại Ngữ - Đại học Huế
Trần Minh Khoa
Đại Học Khoa Học Xã hội và Nhân Văn (ĐHQG - HCM)
Võ Ngọc Hoàng Lan
Đại học Nông Lâm
Hoàng Chi Mạnh
Đại Học Kinh Tế - Luật
Trần Thiên Thanh
Đại Học Kinh Tế TP HCM
Phạm Quốc Nghĩa
Đại học Bách khoa (ĐHQG - HCM)

Bài viết liên quan