Sinh viên hiện tại

Sinh viên hiện tại là những cá nhân mới/tiếp tục được nhận Học bổng Lương Văn Can trong năm học này. Các bạn không chỉ duy trì thành tích học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động trong và ngoài Quỹ mà còn thể hiện được ý chí, sự nỗ lực, sự tiến bộ trong từng học kỳ.

Vũ Mộng Hoàng Yến
Đại Học Tôn Đức Thắng
Đinh Quang Vũ
Đại Học Bách Khoa
Lê Hữu Linh Viễn
Đại Học Đà Nẵng
Nguyễn Thúy Vi
Đại Học Khoa Học Xã hội và Nhân Văn
Nguyễn Thụy Cẩm Uyên
Đại Học Ngoại Thương CS2 TP.HCM
Phạm Cẩm Uyên
Đại Học Kiến Trúc TP HCM
Võ Nguyễn Thuý Uyên
Đại Học Y Dược TP HCM
Nguyễn Thị Minh Tường
Đại Học Bách Khoa
Lê Xuân Tùng
Đại Học Công Nghệ Thông Tin
Tăng Ngọc Tuấn
Đại Học Bách Khoa
Đinh Minh Tuấn
Đại Học Bách Khoa
Phạm Minh Trung
Đại Học Văn Hiến

Bài viết liên quan