KẾT THÚC VÒNG PHỎNG VẤN HỌC BỔNG LƯƠNG VĂN CAN (NĂM HỌC 2021-2022)

Trong hai ngày 18/9 và 19/9, Quỹ Lương Văn Can đã hoàn tất vòng tuyển chọn thứ hai với cả hai bậc Đại học và Thạc sỹ. Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay Quỹ chuyển sang hình thức Phỏng vấn online. Trong quá trình trao đổi, Hội đồng tuyển chọn rất ấn tượng với sự tự tin, kế hoạch tương lai rõ ràng và ý chí vươn lên của các bạn.

Kết quả vòng Phỏng vấn sẽ được công bố vào ngày 24/9/2021. Vui lòng theo dõi website và Fanpage Quỹ Lương Văn Can tại: https://www.facebook.com/lvcfund/ để cập nhật thông tin mới nhất.