Trong 2 ngày 05-06/10/2020, Quỹ Lương Văn Can đã hoàn tất phỏng vấn cho 53 ứng viên. Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay Quỹ chuyển sang hình thức Phỏng vấn online. Trong quá trình trao đổi, Hội đồng tuyển chọn rất ấn tượng với sự tự tin, kế hoạch tương lai rõ ràng và ý chí vươn lên của các bạn.

Kết quả vòng Phỏng vấn sẽ được công bố vào ngày 12/10/2020. Vui lòng theo dõi website và Fanpage Quỹ Lương Văn Can tại: https://www.facebook.com/lvcfund/ để cập nhật thông tin mới nhất.