Cựu sinh viên

Cộng đồng Alumni LVC – những ngôi sáng của bầu trời, những tài năng trẻ cho tương lai của đất nước. Cộng đồng Alumni LVC là tên gọi chung dành cho cựu sinh viên của trường Lương Văn Can.

NGÀNH HỌC
NĂM TỐT NGHIỆP
Tang Ngoc Tuan
University of Technology (VNU-HCM)
Nguyen Anh Duy
Nguyen Thi Khanh Dung
Huynh Van Hanh
Foreign Trade University HCMC
Nguyen Thanh Hau
HCMC University of Technology and Education
Mai Vinh Hien
Truong Van Hot
Nguyen Thi Thuy Linh
Phung Tri Luong
Le Yen Ly
Nguyen Thi Phu Nhung
Tran Thi Kim No