Sau 3 tháng mở đơn, trải qua 2 vòng xét tuyển Hồ sơ và Phỏng vấn, Quỹ Lương Văn Can xin chúc mừng 52 sinh viên xuất sắc đã trở thành tân thành viên của ngôi nhà chung Lương Văn Can. Không chỉ thể hiện tốt trong vòng Phỏng vấn, các bạn còn chứng minh mình là những cá nhân có tiềm năng lãnh đạo và tinh thần đóng góp cho cộng đồng.

Quỹ Lương Văn Can cũng cảm ơn các ứng viên khác đã tham dự vòng Phỏng vấn với chúng tôi. Quỹ mong các bạn vẫn giữ vững được đam mê, kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Quỹ tin rằng bạn sẽ tìm được những cơ hội khác tốt hơn và phù hợp hơn trong tương lai.

Cũng trong dịp này, Quỹ Lương Văn Can đã thực hiện đánh giá lại các sinh viên nhận Học bổng Lương Văn Can từ năm học 2019 – 2020. Những sinh viên được xét cấp tiếp học bổng là những cá nhân vẫn duy trì được thành tích cao trong học tập, có sự cố gắng phát triển bản thân và có đóng góp vào các hoạt động của Quỹ.

👉 Xem danh sách tân sinh viên tại: https://lvcfundvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_lvcfund_org_vn/EXrbfcjQk8BCsQAU6zBq7yYBLMiUiM-ooPavQrvOfzgiGw?e=MrDEI0
👉 Xem danh sách sinh viên tiếp tục nhận học bổng tại: https://lvcfundvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_lvcfund_org_vn/Ee-tiRvikHxDjmQm5Y-A-ugBIXqjTLQOONuqoCXnIM59pA?e=24OIvn

Một lần nữa, chúc mừng tất cả các bạn!!!